Punkty przy Każdym Zamówieniu
Produkty Orginalne

Regulamin

(1) Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Perfum-Klik.pl; korzystanie z naszego serwisu oznacza pełną akceptację tego regulaminu przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią tego regulaminu, nie powinien korzystać z naszej witryny.

(2) Prawa własności intelektualnej

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Perfum-Klik.pl lub nasi licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej w odniesieniu do witryny internetowej i materiałów zawartych na witrynie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

(3) Licencja na użytkowanie witryny internetowej

Użytkownik może oglądać, pobierać wyłącznie do buforu i drukować strony z tej witryny internetowej, pod warunkiem, że:

(a) Nie opublikuje materiałów z Perfum-Klik.pl (obejmuje umieszczenie na innej witrynie) i nie będzie powielać lub przechowywać materiałów z tej witryny w żadnym publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania informacji;

(b) Nie będzie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać lub w inny sposób wykorzystywać naszej witryny lub materiałów znajdujących się na naszej witrynie w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(c) Nie będzie edytować lub w inny sposób modyfikować żadnych materiałów znajdujących się na witrynie.

(4) Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje znajdujące się na tej witrynie są bezpłatne, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że byłoby nierozsądne, aby pociągać Perfum-Klik.pl do odpowiedzialności w związku z witryną i zawartymi na niej informacjami.

Perfum-Klik.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zawartych na tej witrynie, nie gwarantuje ich kompletności i dokładności, ani nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności witryny i aktualności materiałów na niej umieszczonych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki (w tym, bez ograniczeń, warunki implikowane przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i wykorzystania rozsądnej staranności i umiejętności).

Nasza odpowiedzialność ogranicza się i jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. Perfum-Klik.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub następcze straty lub szkody wynikające z tego regulaminu lub w powiązaniu z witryną, wynikające z odpowiedzialności deliktowej, umownej lub w inny sposób - w tym, bez ograniczeń, wszelką utratę zysku, kontraktów, działalności gospodarczej, wartości firmy, danych, dochodów, przychodów lub przewidywanych oszczędności.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Perfum-Klik.pl za oszustwa, w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania Perfum-Klik.pl, lub odpowiedzialności z jakiegokolwiek innego powodu, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

(5) Zmiany

Perfum-Klik.pl może okresowo wprowadzać zmiany regulaminu. Należy okresowo zapoznawać się z informacjami na naszej stronie, aby zaznajomić się z aktualną wersją regulaminu.

(6) Całość umowy

Niniejszy regulamin wraz z zasadami ochrony prywatności stanowi całość porozumienia między Perfum-Klik.pl a użytkownikami w odniesieniu do korzystania z witryny internetowej oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tej witryny internetowej.

(7) Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza nota prawna jest skonstruowana i interpretowana zgodnie z prawem Netherlands, a wszelkie spory z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Netherlands.

(8) Dane kontaktowe Perfum-Klik.pl

Pełna nazwa firmy to Perfume Click Europe BV, adres Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Netherlands. Numer pod jakim zarejestrowana jest firma to 81680155.

Zwroty

Mamy nadzieję, że nasi klienci są w pełni zadowoleni z zakupu, a Perfum-Klik.pl stara się rozwiązywać wszelkie zaistniałe problemy. Jeśli jednak klienci są w jakikolwiek sposób niezadowoleni z zakupu, niezwłocznie wymienimy produkt, przyznamy kredyt lub zwrócimy koszty.

Warunki dokonywania zwrotu

 1. Klienci mają prawo zwrotu zamówienia w ciągu 28 dni od zakupu. W przypadku, gdy klient skorzysta ze swojego prawa do anulowania zamówienia po jego zrealizowaniu , produkty muszą być zwrócone nieotwarte i nieużywane w celu uzyskania zwrotu kosztów produktu. Klient musi skontaktować się z Perfume Click w celu potwierdzenia zwrotu każdego produktu.
 2. Żądamy, aby produkty zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu.
 3. Wszystkie zwrócone produkty muszą zostać dostarczone w ciągu 28 dni od zakupu, aby kwalifikować się do zwrotu lub wymiany. Wszelkie przedmioty uszkodzone podczas zwrotu z powodu niewystarczającego opakowania mogą otrzymać zwrot części tylko według uznania Perfum-Klik.pl.
 4. Jeśli produkt nie dotarł do klienta, należy poinformować Perfum-Klik.pl o tym fakcie w ciągu 28 dni od daty wysłania, w celu przeprowadzenia dochodzenia. Po upływie 28 dni żadne roszczenie nie będzie przyjęte.
 5. W rzadkich przypadkach, gdy klient otrzyma nieprawidłowy przedmiot, Perfum-Klik.pl, po otrzymaniu zwróconego nieprawidłowego przedmiotu, wyśle prawidłową rzecz i zwróci koszt opłaty pocztowej.
 6. Zamówienia zwrócone lub „Nie odebrane” od naszej firmy kurierskiej zostaną zrefundowane wyłącznie według kosztu produktu. Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Jeśli klient nadal jest zainteresowany produktem, musi go ponownie zamówić.
 7. Produkty sprzedawane jako „niedoskonałe” nie podlegają reklamacji, chyba że są niezgodne z opisem.
 8. Nasz Adres Zwrotny to: c/o Bring Cargo BV, Griendwerkersstraat 10, 3334 KB, Zwijndrecht, Netherlands.

Regulamin bonów upominkowych

 1. Bony upominkowe można realizować wyłącznie na produkty przedstawione na witrynie internetowej Perfum Klik (www.perfum-klik.pl)
 2. Bony upominkowe są jak gotówka. Bony nie podlegają wymianie w przypadku zagubienia lub kradzieży.
 3. Bonu upominkowego nie można wymienić na gotówkę. Bon nie podlega wymianie lub przekazaniu innej osobie.
 4. Bon można wykorzystać na każdy produkt o cenie niższej lub równej kwocie nominalnej umieszczonej na tym kuponie. Jeżeli wartość zakupu przekroczy wartość bonu upominkowego, w celu dokonania transakcji konieczne jest dokonanie płatności. Niewykorzystaną kwotę można wykorzystać w kolejnych transakcjach.
 5. Bon jest unikalnym kodem. Prosimy nie ujawniać tego kodu innym osobom; za niewłaściwe wykorzystanie kodu odpowiada kupujący.
 6. Kody bonów są ważne 12 miesięcy od daty zakupu.
 7. Wartość pieniężną bonu upominkowego można sprawdzić, wprowadzając kod bonu w kasie na witrynie www.perfum-klik.pl.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

Więcej informacji znajduje się na stronie kontaktu.